top of page

YAT KIRALAMA SOZLESMESI

1.    SÖZLEŞME KONUSU

Yatın Adı              :                                                                         Kira Süresi                         :

Yatın Tipi             :                                                                         Mürettebat Sayısı            :

2.    SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir taraftan; Freya Yatçılık Turizm Ticaret Ltd. Şti. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No : 8 C iç kapi no : 1 Ümraniye/ISTANBUL adresinde mukim 3881472017 vergi kimlik numaralı FREYA Yatçılık ve Turizm ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “FREYA” olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan; ________________________________________________________________ adresinde mukim _____________________________________________________ (Bundan sonra “KİRACI” olarak anılacaktır.) yukarıda adı geçen yatın charter konusu ile ilgili olarak aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır.

3.    SÖZLEŞME SÜRESİ

FREYA yukarıda tanımlanan yatı ….../…./202… ile ….../…../202… tarihleri arasında (toplam 6 Gece) KİRACI ’ya tahsis etmeyi kabul eder.

 

4.    ÖDEME

Bu kiralama toplam #___________TL/Euro karşılığıdır. Yapılacak ödeme takvimi aşağıdaki gibidir.

KAPARO         :       _________TL/Euro  ….../…../202… 

BAKİYE           :      _________TL/Euro  ….../…../202…  (Tekneye girişten önce nakit)

 

5.    TESLİM

FREYA, ….../…../202… günü, saat 15:00’da Fethiye Ecesaray Marina’da gemiyi tam teçhizatlı, çalışır durumda, gerekli mürettebatı ile birlikte ve tam ikmali yapılmış durumda KİRACI ‘ya teslim etmekle yükümlüdür.

FREYA yukarıda yazılı teslim tarihinde adı geçen tekneyi teslim edemezse KİRACI tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere aşağıdaki davranışlardan birini seçer:

a) Bir sonraki kiralama tarihi uygun olursa, kiralama süresini gecikme kadar uzatmak;

b) Gecikme süresi için ödeme yapmamak;

c) Gecikme 24 saati aşarsa, sözleşmeyi iptal etmek ve yaptığı ödemeleri geri tahsil etmek,

KİRACI yatı en geç ….../…../202…  günü saat 10:00’da Fethiye Ecesaray Marina’da hiçbir borç ve yükümlülük taşımaz durumda bütün teçhizatı ile birlikte FREYA’ya geri verecektir. Gecikme halinde gecikilen her gün için FREYA  ek ücrete hak kazanır. KİRACI yatı, işbu sözleşmede gösterilen tarihten evvel teslim eder ise, yatı kullanmadığı sürenin kira bedelinin iadesini isteyemez.

6.    YOLCU SAYISI: KİRACI yata 6 (ALTI) kişiden fazla kişi kabul edemez. 

7.    SEYİR SAHASI: ..................................

8.    YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

FREYA olarak sunacağımız hizmet garantisi, kaliteli hizmet yükümlülükleri doğrultusundadır. FREYA olarak onaylanan rezervasyonlar ve yapılan sözleşmeler Türk Yasaları doğrultusunda belirlenen anlaşma ve koşulları dikkate alarak gerçekleştirilmiştir.

FREYA’nin sorumlulukları sınırlıdır. Sunulacak hizmetin, firmamız dışında sağlık problemleri, hava muhalefeti vs. nedenlerden verilememesi durumunda, FREYA hiçbir şartta sorumlu tutulamaz. Bu tip kayıplar ya da masraflar müşteri tarafından kabul edilmek durumundadır.

Söz konusu hizmetin, firmamız dışında (tekne arızası vs.) verilememesi durumunda FREYA 36 saat içerisinde aynı kalite ve konfora sahip emsal bir tekne ile tatilinize devam etme imkânı sunmakla yükümlüdür. Teslimden sonra, yatın KİRACI’nın kullanamayacağı biçimde mekanik bir bozulmaya uğraması veya yangın vs. nedeni ile kullanılamaz duruma gelmesi halinde, eğer durum sürekli 36 saati aşarsa, gezinin hangi anında olursa olsun, bu süreye isabet eden ödeme FREYA tarafından KİRACI’ya geri verilir. KİRACI bu durumda sözleşmeyi iptal ya da KİRACI ve FREYA karşılıklı anlaştıkları takdirde FREYA aynı standartlarda ve fiyatta uygun bir tekne tahsis etmek zorundadır.

Yatın her türlü yasal evrakının tam ve geçerli olması, kanunen gerekli yat personelinin istihdamı FREYA’nın sorumluluğundadır. FREYA yukarıda anılan süreler içerisinde personelin temiz giyimli, yatın bakımlı olmasını, tuvalet ve kamaraların her gün temizliğinin yapılmasını, taahhüt eder.

FREYA yat kaptanına KİRACI’nın istekleri doğrultusunda gerekli talimatı verir. Kaptan; yatı, yolcuları ve mürettebatı tehlikeye sokacak veya kararlaştırılan tarihte geri dönmeyi aksatacak bir duruma hükmetmediği sürece KİRACI’nın talimatına göre hareket edecektir. Son söz kaptanındır.

FREYA, müşterilerinin mahremiyetine gereken azami önemi göstereceğini, kişisel bilgilerini 3. şahıslarla asla paylaşmayacağını taahhüt eder.

 

9.    YAT İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

-    Yat içinde sigara içmek kesinlikle yasaktır bu konuda hassas davranmanız önemle rica olunur. Güvertede sigara içilebilir fakat rüzgârlı havalarda dikkatli olunması ve herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşılmaması için azami özen gösterilmesi rica olunur.

-    Çocukların güvenliğinden mürettebat sorumlu DEĞİLDİR. 18 yaşın altındaki bireyler, ebeveynleri tarafından devamlı kontrol altında bulunmak zorundadır.

-    Tuvalet kağıtları mutlaka çöp sepetine atılmalıdır. Klozetlere yabancı madde atılmamasına özen gösterilmelidir.

-    Servis botları ve su sporları ekipmanları kaptanın bilgisi olmadan kullanılmamalıdır.

-    Kaptanın açık ve net izni olmadan, yat terkedilemez, suya atlanamaz. Örneğin; yatın yanaşma/bağlama manevrası esnasında suya atlamak ölümcül olabilir. Kaptanın açık iznini bekleyiniz.

-    Yata, Türk yasalarına göre taşınması ve kullanılması yasak olan eşya ve maddeler getirilemez.

- Yat içinde uyulacak kurallar yolculara tekrar sözlü olarak hatırlatılacaktır. Yine de bu sebeplerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan FREYA sorumlu olmayacaktır.

 

10.  SİGORTA

KİRACI’ya herhangi bir kaza veya kayıp konusunda hiçbir sorumluluk yüklemeyecek biçimde yangın, çarpışma ve diğer deniz kazalarına karşı teçhizat, gemi ve mürettebat yat donatanı tarafından sigortalanır. Herhangi bir nedenle yat donatanı sigorta işlemlerini gerçekleştirmemişse tüm sorumluluk kendine ait olur.

FREYA, KİRACI’ya tatil ve sağlık sigortası yaptırmasını tavsiye eder. Yukarıda bahsedilen sigorta poliçesi, KİRACI’ya gelecek zararları kapsamamaktadır. KİRACI’ya gelecek zararlardan FREYA sorumlu tutulamaz.

KİRACI ve beraberindekilerin, gezinti, tur sırasında yat ve yatta bulunan ekipman, teçhizatlara verecekleri tüm hasar ve zararlardan dolayı KİRACI sorumludur. Yat donatanı sadece KİRACI’dan hasar ve zararlarını tazmin edebileceği gibi zararı veren KİRACI’nın beraberindekilere de sorumluluğu yöneltmek hakkı bulunmaktadır. Bu durumda KİRACI ile beraberindekiler, hasar ve zararlardan dolayı birbirlerine müşterek borçlu ve müteselsil kefil olurlar.

 

11.  SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

Yurtiçi transitlog, başlangıç ve bitiş liman masrafları, tekne yakıtı ve motor yağı, kaptanlık hizmetleri, mürettebatın ücretleri, yat kullanım suyu, temizlik.

12.  SÖZLEŞME KAPSAMINDA OLMAYAN HİZMETLER

Kumanya, yiyecek ve içecek, su sporları, joker bot yakıtı, yurtdışı transitlog, ara liman masrafları, yurt dışı çıkış ve giriş işlemleri.

 

13.  İPTAL

KİRACI tarafından tarih değişikliği talebi “iptal” olarak değerlendirilir. Tarih değişikliği talebi durumunda; yatın müsaitlik durumuna göre karşılıklı anlaşma önceliğimizdir. KİRACI kiralamayı iptal etmek isterse, iptal/iade politikası aşağıdaki gibidir:

 

Kiralama başlangıç tarihinden;

a) 90 gün ve daha öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %25’i

b) 89-60 gün öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %50’si

c) 59-30 gün öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %75’i

d) 29-15 gün öncesi yapılan iptallerde ön ödemenin %100’ü

e) 14-0 gün öncesi yapılan iptallerde toplam kiralama bedelinin %100’ü KİRACI’dan tahsil edilir.

 

İptal hallerinde, geri ödeme; iptal tarihinden sonra 30 gün içerisinde yapılır.

FREYA tarafından yapılan iptallerde, iptale kadar yapılmış tüm ödemeler KİRACI’ya iade edilir.

14.  MUCBIR SEBEPLER:

Yasal mücbir sebepler (Salgın, yangın, tabii afetler, savaş, isyan hali vs.) halinde iş bu sözleşme hükümlerindeki sürelere mücbir sebep ve doğurduğu neticelerin ortadan kalkmasına kadar olan süre eklenecektir. Bu sürenin charter(kiralama) bedelini aşması halinde sözleşme kendiliğinden son bulur FREYA’nin bu durumda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

15.  UYUŞMAZLIK

İşbu sözleşme uymadan doğan aksaklıklar beraberce saptanan bir hakemin önerileri de sonuç vermez ise Muğla Mahkemelerinde çözülür.

İşbu sözleşme ön ödeme yapıldığı andan itibaren geçerlidir.

Yukarıda adı geçen taraflar ve müteselsilen mirasçıları, vasiyetnamelerini yürütmekle görevli olanlar, medeni kanunla saptanmış yöneticileri ve vekilleri işbu sözleşmeye tam olarak uyacaklarını beyan ederler.

Bu Sözleşme 15 madde ve 3 sayfadan ibaret olup, ___/___/2021 tarihinde Tarafların karşılıklı mutabakatı ile 2(iki) nüsha olarak imzalanmıştır. 

bottom of page